IT

Administrație

Administrația noastră reflectă valorile fundamentale pe care se bazează compania noastră și practicile pe care le adoptăm pentru a asigura succesul și protejarea intereselor tuturor părților interesate.

Domenii de activitate

Competențele, inovarea și durabilitatea sunt ingredientele indispensabile pentru obținerea de rezultate în domeniile noastre de activitate: Infrastructură, construcții publice și construcții private.

Sustenabilitate

Sustenabilitatea mediului și conservarea terenurilor.

Cariere

Alătură-te echipei noastre și inspiră-i pe ceilalți prin profesionalismul de care dai dovadă.

Whistleblowing

În sprijinul misiunii companiei de a promova standarde din ce în ce mai înalte, Manelli Impresa S.p.A. a implementat noua platformă de comunicare Whistleblowing.

Noul canal de raportare va permite tuturor părților interesate (angajați, colaboratori, liber-profesioniști și consultanți, orice persoană care își desfășoară activitatea în cadrul întreprinderii, voluntari și stagiari plătiți și neplătiți, acționari și persoane cu funcții administrative, de conducere, de control, de supraveghere sau de reprezentare, personal al furnizorilor din afara Manelli Impresa S.p.A.) să raporteze, chiar și anonim, orice neconformitate și/sau încălcare, precum și fapte, situații sau evenimente din care se deduce că au fost comise sau se crede în mod rezonabil că au fost comise infracțiuni și/sau ilegalități.

 

CE POATE FI RAPORTAT

Obiectul raportului poate fi orice comportament sau fapte care, în opinia raportorului, constituie sau sunt susceptibile de a constitui o infracțiune de natură civilă, penală, administrativă sau contabilă și sunt în detrimentul unui interes public sau privat.
Cu titlu exemplificativ, dar fără a se limita la acestea, pot fi semnalate fapte sau situații care pot cauza daune sau prejudicii companiei Manelli Impresa S.p.A., cum ar fi:

  • infracțiuni administrative, contabile, civile sau penale care constituie încălcări ale legislației naționale sau ale Uniunii Europene, care aduc atingere interesului public sau integrității societății;
  • comportament ilicit în sensul Decretului legislativ nr. 231 din 8 iunie 2001, sau încălcări ale Modelului 231;
  • în general, tot ceea ce este indicat la articolul 2, alineatul 1, litera a) și anexele menționate în Decretul legislativ nr. 24/2023.

 

Cadrul de referință al valorilor etice, sociale, de mediu, privind drepturile omului și anticorupție ale Manelli Impresa S.p.A. este prezentat în Politicile corporative, Codul de etică, liniile directoare, manualele de informare implementate și adoptate de societate și, în general, în documentația referitoare la Modelul de organizare, gestionare și control în conformitate cu Decretul legislativ 231 și în documentele Sistemului integrat de management/durabilitate Manelli Impresa S.p.A.

Manelli Impresa S.p.A. protejează raportorul „împotriva represaliilor, discriminărilor sau a altor comportamente nedrepte care decurg din raport”, într-un climat de respect pentru demnitatea raportorului.
Atenție: Orice angajat/colaborator/terț care efectuează un raport cu rea-credință sau cu rea-intenție sau care raportează în mod intenționat și cu bună știință informații incorecte (chiar și parțiale) sau înșelătoare nu beneficiază de protecția pentru denunțători. În plus, utilizarea necorespunzătoare a Dispozitivului de denunțare poate expune denunțătorul la sancțiuni disciplinare și la proceduri legale în conformitate cu dispozițiile legale locale aplicabile și cu Modelul de organizare, gestionare și control conform Decretului legislativ 231/01 al Manelli Impresa S.p.A.

Rapoartele pot fi transmise prin intermediul procedurii informatice dedicate, accesibilă prin intermediul următorului link:

În cadrul procesului de raportare, datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate cu legislația relevantă în vigoare (Regulamentul UE 679/2016 și Decretul leg. 101/2018).
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
post
careers
progetti